Poslovi zaštite djece, braka i obitelji  obavljaju se u Odjelu za djecu, brak i obitelj koji djeluje na izdvojenoj lokaciji u ulici Prilaz tvornici 39.

Poslove zaštite djece, braka i obitelji timski obavljaju socijalni radnik, psiholog i pravnik, a obuhvaćaju korištenje prava na:

– usluge savjetovanja i pomaganja korisniku/obitelji; usluga psihosocijalne podrške, boravka, organiziranog stanovanja i smještaja


– provođenje stručnih postupaka kroz javne ovlasti u području:

  • zaštite djece
  • odnosa roditelja i djece
  • obveznog savjetovanja prije razvoda braka
  • prava djeteta na uzdržavanje
  • udomiteljstva za djecu
  • skrbništva za djecu
  • posvojenja