U pravilu, brak mogu sklopiti samo punoljetne osobe. Iznimno, sud može u izvanparničnom postupku dopustiti sklapanje braka osobi koja je navršila šesnaest godina života, ako utvrdi da je mentalno i tjelesno zrela za brak, da za zaključenje braka postoji opravdan razlog te da je sklapanje braka u skladu s dobrobiti te osobe.  

          Zahtjev za sklapanje braka prije punoljetnosti podnosi maloljetna osoba koja namjerava sklopiti brak i to nadležnom sudu ( Općinski sud u Šibeniku ). Zahtjev treba sadržavati ime i prezime osobe koja namjerava sklopiti brak, adresu stanovanja ( po mogućnosti i telefonski broj), datum rođenja, mjesto rođenja, imena roditelja i njihove adrese stanovanja te ime osobe s kojom namjerava sklopiti brak, kao i razlog zbog kojeg traži sklapanje braka prije punoljetnosti. Zahtjevu je potrebno priložiti i rodni list te potvrdu liječnika o psiho-fizičkom zdravlju.

          U postupku, sud će saslušati osobu koja namjerava sklopiti brak, njene roditelje, odnosno skrbnika i  osobu s kojom namjerava sklopiti brak. Također sud će zatražiti mišljenje centra za socijalnu skrb i ispitati okolnosti značajne za odluku.

         Kada sud zatraži mišljenje našega Centra, u prostorije Centra će biti pismeno pozvani: mlt. osoba i njeni roditelji te osoba s kojom namjerava sklopiti brak. Obradu u navedenom postupku provodi Stručni tim Centra Odjela za djecu, brak i obitelj, a kojega čine pravnik, psiholog i socijalni radnik. Na temelju provedene obrade, Tim izrađuje mišljenje koje dostavljamo sudu, nakon čega sud saziva stranke i donosi odluku o dozvoli za sklapanje braka prije punoljetnosti. Kada nakon sklapanja braka osoba stekne poslovnu sposobnost, prestaje imati status djeteta i preuzima sva prava, ali i obveze odrasle, punoljetne osobe.