Djeluje u sjedištu Centra u ulici Petra Grubišića 3,. Poslove Prijemnog ureda obavlja socijalni radnik, a obuhvaćaju:
– uspostavljanje prvog kontakta s novim korisnikom Centra
– informiranje i savjetovanje korisnika o pravima u sustavu socijalne skrbi, socijalnim uslugama i pružateljima usluga
– pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba
– početnu procjenu mogućnosti i rizika korisnika
– postupanje po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja
– podršku i pomoć korisniku pri izboru prava i usluga u sustavu socijalne skrbi
– zaprimanje zahtjeva i upućivanje korisnika u odjele i stručne cjeline Centra radi ostvarivanja prava i usluga
– informiranje korisnika o mogućnostima ostvarivanje prava i usluga u drugim sustavima i pružateljima usluga u lokalnoj zajednici.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti osigurati svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Korisnik socijalne skrbi je i:
• dijete s teškoćama u razvoju, dijete žrtva obiteljskog ili drugog nasilja ili dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kazneno pravne zaštite
• odrasla osoba s invaliditetom, starija, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama
• druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o
alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno
neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.


Prava u sustavu socijalne skrbi
Prava u sustavu socijalne skrbi su prava na novčane naknade i  prava na socijalne usluge.


Kako se mogu ostvariti prava?
O pravima iz sustava socijalne skrbi u prvom stupnju rješava centar za socijalnu skrb na čijem
području osoba ima prebivalište. Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj:157/13, 152/14, 99/15, 52/16.16/17,130/17, 98/19, 64/20).
Za ostvarivanje bilo kojeg prava iz socijalne skrbi potrebno je podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb koji nakon provedenog postupka odlučuje o pravu. Zahtjev može podnijeti:
• osobno stranka,
• roditelj za maloljetno dijete,
• skrbnik,
• škola, ustanova, liječnik i sl.
Postupak se može pokrenuti i po službenoj dužnosti.