Podružnica je osnovana za područje Šibensko-kninske županije. Djeluje pri Centru za socijalnu skrb Šibenik, na adresi Prvićka 2, Šibenik (na rivi iza hotela Jadran).  Korisnici usluga Podružnice su pojedinci, obitelji i različite korisničke skupine, koji zatraže usluge savjetovanja ili u određenim okolnostima prihvate ponuđene usluge savjetovanja, podrške i/ili edukacije.

Usluge podružnice:
Podružnica u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove savjetodavnog, preventivnog i edukativnog rada, te druge stručne poslove koji se odnose na:
– savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
– razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
– razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
– edukaciju posvojitelja i udomitelja
– obiteljsku medijaciju
– poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
– poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

Na temelju javnih ovlasti Podružnica obavlja slijedeće poslove:
– izvršavanje posebnih obveza maloljetnika u pretpripremnom postupku po odredbama posebnog zakona
– postupak izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilja.

Česta pitanja:
Što je savjetovanje?
Savjetovanje je profesionalna metoda pružanja pomoći i podrške, koja vodi korisnika ka uvidu u njegov problem i pronalaženju efikasnog načina za samostalno rješavanje njegovog problema. To je proces koji počinje korisnikovom inicijativom i njegovom željom da riješi vlastiti problem.

Kada potražiti pomoć savjetovatelja?
Možete se obratiti uslijed:
– poteškoća u partnerskim odnosima
– poteškoća s djecom
– problema u odnosu s roditeljima, prijateljima, kolegama, rodbinom
– promjena u životu i poteškoća u prihvaćanju ili nošenju s promjenama
– želje za stjecanjem novih znanja, spoznaja, vještina
– namjere da se sporna obiteljska pitanja riješe uz medijaciju
– planiranja stupanja u brak i želje za predbračnim savjetovanjem
– potrebe za pravnim savjetom iz područja kojim se Podružnica bavi
– …

Kako se prijaviti na savjetovanje?
Telefonskim pozivom (na slijedeće brojeve: 200-280, 200-404 i 200-267), e-mailom (ocsibenik@si.t-com.hr), FB kontaktom (Obiteljski Centar Css Šibenik) ili osobnim dolaskom (Prvićka 2, Šibenik, na rivi iza hotela Jadran) možete dogovoriti termin svog prvog dolaska.
Mi ćemo predložiti najbrži termin koji odgovara Vama.

Kako mogu biti siguran da će se poštovati diskrecija?
Savjetovatelji rade u okruženju koje osigurava potpunu posvećenost korisnicima, a anonimnost, diskrecija i nepristranost, kao temeljna načela rada savjetovatelja, su zagarantirane.

Kako se mogu educirati u Podružnici?
Stručni djelatnici Podružnice obiteljski centar izradili su i provode čitav niz edukativnih projekata vezanih uz područja rada kojima se Podružnica bavi (odnosi, djeca, mladi, obitelj, osobe u starijoj životnoj dobi, osobe s invaliditetom i dr.). Kao i kod potrebe za savjetovanjem, sve bitne informacije možete dobiti tako da kontaktirate stručne djelatnike Podružnice na ponuđene načine (telefon, mail, FB stranica, osobni dolazak).

Što je obiteljska medijacija?
Obiteljska je medijacija kratkotrajni proces koji počiva na procesu rješavanja problema pregovaranjem i olakšavanju komunikacije između članova obitelji u kojem im treća osoba pomaže u identificiranju potreba, briga i strahova te osmišljavanju izvedivih i prihvatljivih rješenja sukoba kako bi se postigao zajednički sporazum (Sladović, 2005.). Obiteljsku medijaciju provode posebno educirani obiteljski medijatori uvršteni u javni registar obiteljskih medijatora, dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih. Obiteljska medijacija može za svrhu imati postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom, a stranke se mogu sporazumjeti i o drugim imovinskim i neimovinskim pitanjima.