• Oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma prije pokretanja sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta.
  • Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta, ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova.

VRSTE OBVEZNOG SAVJETOVANJA

  1. Prije pokretanja postupka radi razvoda braka u kojem postoji zajedničko maloljetno dijete
  2. Prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom.

POKRETANJE OBVEZNOG SAVJETOVANJA

Na zahtjev stranke koji se podnosi centru za socijalnu skrb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik uz prilaganje 20,00 kuna pristojbe.

Po okončanju postupka obveznog savjetovanja strankama se dostavlja izvješće o provedenom postupku (u roku od 60 dana od primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja radi razvoda braka, a najkasnije 30 dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom)  i isto vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje te se u tom roku mora pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.