Kroz sve programske aktivnosti, mjere i postupke rukovodimo se načelima poštivanja ljudskih i, posebno, dječjih prava. Kroz stručni rad s korisnicima pojedincima, obiteljima i skupinama aktivno promičemo uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja svake osobe, a osuđujemo i sprečavamo svaku diskriminaciju osoba po dobi, spolu, nacionalnosti, spolnoj orijentaciji i drugim osobnim obilježjima.

Pravo na informacije i pravo na slobodu izbora
U Prijemnom uredu Centra omogućavamo svakoj osobi da neposredno i na primjeren način dobije informacije o pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi kojima može doprinijeti zadovoljavanju svojih osobnih potreba i poboljšanju kvalitete života u zajednici. Osoba će slobodno odlučiti hoće li zatražiti prava i usluge socijalne skrbi, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Individualni pristup
Svakom korisniku pristupamo individualno s ciljem da ostvari prava iz sustava socijalne skrbi u skladu sa svojim osobnim potrebama i okolnostima. U postupku procjene potreba korisniku omogućujemo aktivno sudjelovanje u procjeni svog stanja i potreba i samostalno odlučivanje o prihvaćanju korištenja usluga. Od stručnih radnika tima korisnik će dobiti sve informacije i potporu potrebne za donošenje odluke, uključujući opis, cilj, korist i moguće rizike od korištenja predložene usluge.

Poštivanje prava na privatnost
Pri pružanju socijalnih usluga vodimo računa o poštivanju privatnosti korisnika, koliko nam to prostorni uvjeti dopuštaju. Posebnu pažnju posvećujemo osiguranju tajnosti podataka i zaštite osobnih podataka korisnika. Imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka korisnika, provodimo Pravilnik o profesionalnoj tajni, te kontinuirano provodimo edukacije stručnih i nestručnih radnika Centra kako bismo podigli razinu zaštite privatnosti korisnika.

Pravo na prigovore i žalbe
Svaki korisnik koji je nezadovoljan pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem radnika Centra može podnijeti pritužbu pismenim putem ili izjavom na zapisnik pravniku Centra. Pritužbe se žurno rješavaju, a korisnika pismeno izvještavamo o poduzetim mjerama u roku od petnaest dana od dana zaprimanja pritužbe. Ako korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava može zatražiti od Ministarstva socijalne politike i mladih.