Centar za socijalnu skrb Šibenik
Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik
Telefon: 022 / 201 – 222
Telefaks: 022 / 337 – 322
E-mail: czss@si.t-com.hr

E-mail: czss@si.t-com.hr (aktivan do 31.12.2022., nakon čega se gasi)
Novi e-mail: css-sibenik@socskrb.hr (aktivan od studenog 2022., a od 1.1.2023. postaje jedini službeni e-mail Centra)

Odjel za odrasle osobe
Voditeljica, tel. 022/201-234, mob. 099 319 4716

Odjel za djecu, brak i obitelj
Voditeljica, tel. 022/310-810, mob. 099 794 3460​

Odjel za zaštitu djece i mladih
Voditeljica, tel. 022/247-636, mob. 099 305 4561

Podružnica Obiteljski centar

Predstojnica, tel. 022/200-267, mob. 099 209 2386, 
E-mail Podružnice: ocsibenik@si.t-com.hr

E-mail Obiteljskog Centra: ocsibenik@si.t-com.hr (aktivan do 31.12.2022., nakon čega se gasi)Novi e-mail Obiteljskog centra: css-sibenik-oc@socskrb.hr (aktivan od studenog 2022., a od 1.1.2023. postaje jedini službeni e-mail Obiteljskog centra)

Računovodstvo: tel. 022/201-221

Ravnateljica
Anamaria Škorić, mag.soc.rada