Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.  

Tko su djeca koja trebaju udomiteljsku obitelj?

  • Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi svih uzrasta
  • Djeca žrtve obiteljskog nasilja
  • Djeca s teškoćama u razvoju
  • Djeca s problemima u ponašanju
  • HIV pozitivna djeca

Kako postati udomitelj?

Prvi korak je podnošenje zahtjeva Centru za socijalnu skrb. Zahtjev se podnosi u pismenom obliku i mora sadržavati osobne podatke, kratki opis motivacije za postati udomitelj,  te dodatnu dokumentaciju koja se sastoji od:

  • Kopije osobnih iskaznica za odrasle članove kućanstva
  • Potvrdu o prihodima za odrasle  članove kućanstva (platna lista, mirovina i sl.)
  • Liječničko uvjerenje o psihofizičkom zdravlju za odrasle članove kućanstva
  • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Vlasnički /suvlasnički list za nekretninu ili ugovor o najmu (za podstanare)

Postupak za dobivanje licence uključuje razgovor sa socijalnim radnikom, psihologijsko  testiranje i terenski izvid u kućanstvo radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima. Budući udomitelji moraju proći i osposobljavanje u trajanju od 40 sati predavanja, radionica te primjera iz prakse.

Ukoliko su svi uvjet i ispunjeni, izdaje se Dozvola za obavljanje udomiteljstva, na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Korisni linkovi:

https://udomiteljizadjecu.hr https://centar-sirius.hr/udomitelji https://www.unicef.org/croatia/udomiteljstvo-djece