IZVANSUDSKA NAGODBA

U Centru za socijalnu skrb Šibenik provodi se izvansudska nagodba za maloljetnike i mlađe punoljetnike u slučajevima kada državno odvjetništvo, temeljem Zakona o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19), čl. 72.st.1 t. c, donese odluku o nepokretanju  kaznenog postupka i uvjetuje  mladim osobama da se uključe u postupak posredovanja kroz izvansudsku nagodbu.

Što je izvansudska nagodba

Izvansudska nagodba je proces postizanja dogovora između osumnjičenika i oštećenika u cilju popravljanja štete nastale počinjenjem kaznenog djela uz posredovanje, vođenje i usmjeravanje treće neutralne osobe, odnosno, educiranog posrednika.

Cilj  izvansudske nagodbe je da sami sudionici postignu dogovor prihvatljiv za obje strane kojim će se, što je više moguće, popraviti posljedice kaznenog djela koje su nastupile za oštećenika. Time se otvora mogućnost osumnjičeniku da preuzme odgovornost i popravi ili nadoknadi štetu počinjenu kaznenim djelom bez upućivanja u sudski postupak.

Kako se provodi ISN

Posrednik prvo pojedinačno razgovara s  maloljetnikom/mlađim punoljetnikom i oštećenikom, a potom, ukoliko obje strane na to pristanu, slijedi zajednički razgovor.

Cilj prvog razgovora s osumnjičenikom je provjeravanje njegove spremnosti na sudjelovanje u postupku, prihvaćanja odgovornosti i spremnost na susret s oštećenikom.

U prvom razgovoru s oštećenikom posrednik ga informira o postupku ISN, provjerava njegovu spremnost na sudjelovanje u procesu  i susret s počiniteljem.

Zajednički razgovor podrazumijeva susret „licem u lice“ počinitelja i oštećenika u sigurnom okruženju i nazočnost posrednika. Obje strane imaju priliku izraziti svoje stavove, osjećaje i razgovarati o tome što se dogodilo. Pri tome se najčešće dogovara o načinu nadoknade ili popravljanja štete i međusobnim odnosima sudionika.

U slučaju dogovora potpisuje se pisani sporazum o načinu i rokovima popravka/nadoknade štete oštećeniku.

Posrednik  izvještava državnog odvjetnika o dogovoru i izvršenju nagodbe.

Ukoliko se dogovor izvrši prema pisanom sporazumu neće biti pokrenut kazneni postupak.

Ako se izvansudska nagodba ne ostvari, državni odvjetnik odlučuje o pokretanju kaznenog postupka.

  • U Centru za socijalnu skrb Šibenik rade dva licencirana posrednika za područje Šibensko-kninske županije.