Sjedište: Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik czss@si.t-com.hr

Pristup informacijama

Imenovana službenica za pristup informacijama je Željka Dulibić, dipl. socijalna radnica
Kontakti:
tel. 022/201-224;
fax: 022/337-322;
e-mail: zdulibic@socskrb.hr

Preuzimanje zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Navigacija Poveznice   Kontakt