Sjedište: Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik czss@si.t-com.hr

Radno vrijeme

Centar za socijalnu skrb Šibenik osigurava obavljanje svoje djelatnosti kontinuirano tijekom cijele godine, sve dane u godini.

Stručni rad se odvija kroz petodnevni tjedan, a dnevno je organiziran u jednoj smjeni od 7,00 do 15,00 sati, sa dnevnim odmorom od 11,30 do 12,00 sati.
Prijem stranaka vrši se ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 8,00 do 11,30 sati.

Podružnica obiteljski centar pruža usluge korisnicima sve dane u tjednu od 07.00 do 15.00 sati, a ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 07.00 do 19.00 sati. Provođenje aktivnosti, programa i projekata, jednokratne aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnih i nacionalnih dana obavlja se i drugim danima i u dane vikenda sukladno potrebama/planu rada.

Navigacija Poveznice   Kontakt