Sjedište: Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik czss@si.t-com.hr

Objave i natječaji

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom za radno mjesto socijalni radnik/ica.

Izvješće o poslovanju za 2018. godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Izvješće o poslovanju za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primcima i izdacima za razdoblje od 01.01.2017.-31.12.2017. godine
Bilješke uz pojedine pozicije bilance na dan 31.12.2017.

Instrument za ispitivanje rizika vezanih za uzimanje droga

Voditelji mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

Lista voditelja mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2018.godini

Plan nabave

Plan nabave za 2019. godinu

Letak Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Preuzimanje letka (PDF datoteka - 491 KB)

 

Preporuka CM/REC (2018) 7 Odbora ministara državama članicama o smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta o digitalnom okruženju

Navigacija Poveznice   Kontakt