Centar za socijalnu skrb Šibenik osigurava obavljanje svoje djelatnosti kontinuirano tijekom cijele godine, sve dane u godini.

Centar za socijalnu skrb je otvoren pet dana u radnom tjednu, dnevno organiziran u jutarnjoj smjeni od 7:00 do 15:00 sati, sa dnevnim odmorom od 11:30 do 12:00 sati.

Prijemni ured prima stranke ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 8:00 do 11:00 sati i od 12:30 do 13:30 sati

Podružnica Obiteljski centar pruža usluge korisnicima sve radne dane u tjednu od 07:00 do 15:00 sati, a ponedjeljkom do 19:00 sati. Provođenje prigodnih aktivnosti i preventivnih programa i projekata obavlja se i u drugim terminima, sukladno potrebama/planu rada.