Centar za socijalnu skrb Šibenik ima Podružnicu Obiteljski centar. Podružnica Obiteljski centar nalazi se na adresi Prvićka 2 u Šibeniku, a u svom radu nadležna je za područje Šibensko-kninske županije.

Podružnicu vodi Predstojnik. Predstojnika podružnice imenuje ravnatelj centra za socijalnu skrb uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća između zaposlenih radnika centra za socijalnu skrb na mandat od četiri godine.

Predstojnik obavlja sljedeće poslove:

  • organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti Podružnice,
  • koordinira rad Podružnice,
  • prati rad stručnih radnika Podružnice i predlaže ravnatelju Centra njihovo napredovanje, predlaže provođenje unutarnjeg nadzora nad stručnim radom Podružnice,
  • prikuplja potrebne podatke i vodi statistiku o radu Podružnice, te u svezi s tim Centru i Ministarstvu podnosi izvješća,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Centra, kao i poslove po nalogu ravnatelja i odgovoran je za svoj rad ravnatelju Centra.