Sjedište: Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik czss@si.t-com.hr

Dokumenti

Godišnji plan i program rada za 2018. godinu
Izvješće ravnateljice za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (CSV)
Statut
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra i Podružnice obiteljski centar
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Navigacija Poveznice   Kontakt