Sjedište: Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik czss@si.t-com.hr

Novčane naknade

Poslovi ostvarivanja prava na novčane naknade i druge pomoći obavljaju se u okviru Odjela novčanih naknada, u sjedištu Centra, u ulici Petra Grubišića 3.

Poslove obavljaju socijalni radnik i pravnik, a obuhvaćaju korištenje prava na:
1. zajamčenu minimalnu naknadu,
2. jednokratne naknade,
3. naknade u vezi s obrazovanjem,
4. osobnu invalidninu,
5. doplatak za pomoć i njegu,
6. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
7. naknadu do zaposlenja

Navigacija Poveznice   Kontakt