Sjedište: Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik czss@si.t-com.hr

Zaštita djece i mladih

Pružanje zaštite djeci i mladima s poteškoćama u razvoju i pružanje zaštite djeci i mladima s problemima u ponašanju organizirano je u Odjelu za zaštitu djece i mladih koji djeluje na izdvojenoj lokaciji u ulici Miminac 1.

Poslove timski obavljaju socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, rehabilitator i pravnik, a obuhvaćaju korištenje prava na:
- usluge savjetovanja i pomaganja korisniku/obitelji, psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe redovitog odgoja i obrazovanja, boravka, smještaja i organiziranog stanovanja
-  provođenje stručnih postupaka kroz javne ovlasti u području:

  1. zaštita djece i mladih s poteškoćama u razvoju
  2. zaštita djece, maloljetnika i mlađih punoljetnika s problemima u ponašanju
  3. izvansudska nagodba u slučajevima maloljetnih počinitelja kaznenih djela
Navigacija Poveznice   Kontakt