Sjedište: Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik czss@si.t-com.hr

Zaštita djece, braka i obitelji

Poslovi zaštite djece, braka i obitelji  obavljaju se u Odjelu za djecu, brak i obitelj koji djeluje na izdvojenoj lokaciji u ulici Matije Gupca 50.

Poslove zaštite djece, braka i obitelji timski obavljaju socijalni radnik, psiholog i pravnik, a obuhvaćaju korištenje prava na:

- usluge savjetovanja i pomaganja korisniku/obitelji; usluga psihosocijalne podrške, boravka, organiziranog stanovanja i smještaja
- provođenje stručnih postupaka kroz javne ovlasti u području:

  1. zaštita djece
  2. odnosi roditelja i djece
  3. razvod braka
  4. posredovanje u razvodu braka
  5. pravo djeteta na uzdržavanje
  6. raspolaganje imovinom djeteta
  7. udomiteljstvo za djecu
  8. skrbništvo za djecu
  9. posvojenje
Navigacija Poveznice   Kontakt